Motivatori: predavači, govornici i moderatori

Autor i specijalni pedagog, Slovenija

Marko Juhant

Autor i specijalni pedagog, Slovenija

Autor i specijalni pedagog, Slovenija

Marko Juhant

Autor i specijalni pedagog, Slovenija

Stručni rad započeo je u Đačkom domu u Kranju, a deset godina kasnije odlučio se na promjenu te radio kao ravnatelj u odgojnoj instituciji Mladinski dom Malči Beličeve u Ljubljani. Deset godina poslije otvorio je svoju malu tvrtku – Čmrlj (Bumbar). U prvih deset godina rada tvrtke najviše su organizirani seminari za učitelje i »servis djece« u domu djeteta. Sljedeće godine ispunile su knjige o odgoju koje je napisao (15) i predavanja za roditelje i učitelje te javno izlaganje u medijima. Ovih dana je na novoj prekretnici za sljedeće desetljeće.

Sa Simonom Levc, koja je suautor knjige “Čuvar djetetovih dužnosti” (pazite, ne prava!), u proteklih sedam godina uspio je potaknuti na razmišljanje u našem društvu na svim razinama, osim isključivo traženja prava na uvažavanje dužnosti.

Aarhus University, Danska

prof.dr.sc. Lone Svinth

Aarhus University, Danska

Aarhus University, Danska

prof.dr.sc. Lone Svinth

Aarhus University, Danska

Izvanredna profesorica i doktorica znanosti obrazovne psihologije na Sveučilištu Aarhus u Danskoj.

Lone je dugi niz godina istraživala odnose odraslih i djeteta u ranom djetinjstvu i to po pitanju obrazovanja i brige – Early Childhood Education and Care (ECEC). Među temama koje je proučavala je i suradnja djece u predškolskom odgoju te značaj empatične skrbi za razvoj dječjeg emocionalnog i društvenog razvoja. Također je objavila istraživanje kako odrasli mogu spriječiti i riješiti dječje sukobe primjenom nježnog dodira i masaže.

Prof. psihologije u mirovini

prof.dr.sc. Vladimir Takšić

Prof. psihologije u mirovini

Prof. psihologije u mirovini

prof.dr.sc. Vladimir Takšić

Prof. psihologije u mirovini

Od jeseni 2019. godine umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju. Dijelom radnog vremena zaposlen na Univerzi na Primorskem u Kopru. Većinu radnog vijeka proveo je na Odsjecima za psihologiju sveučilišta u Zadru i Rijeci. Bio je gostujući nastavnik na različitim sveučilištima u Europi, Americi i Aziji. U četiri mandata bio je prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.

Objavio je 80-ak članaka u recenziranim časopisima i knjigama, a sudjelovao na 80-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Suosnivač je i tajnik Međunarodnog društva emocionalne inteligencije (International Society in Emotional Intelligence).

Godine 2008. dobio je priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za izniman doprinos primijenjenoj psihologiji, a 2009. godine nagradu “Ramiro Bujas” za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije za međunarodnu promociju hrvatske psihologije. Zajedno s kolegama s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci 2014. godine dobio je Državnu nagradu za znanost za popularizaciju psihologije. Nagradu za životno djelo dodijelila mu je 2019. godine Zaklada Sveučilišta u Rijeci.

Najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije.

Poliklinika Kocijan Hercigonja

prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Poliklinika Kocijan Hercigonja

Poliklinika Kocijan Hercigonja

prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Poliklinika Kocijan Hercigonja

Renomirana i svjetski priznata stručnjakinja s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Radila je kao voditelj više različitih odjela u više zagrebačkih bolnica, osnovala prvi odjel za autizam u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, a bila je i voditelj Nacionalnog programa za pružanje pomoći žrtvama rata i član operativnog stožera Vlade RH za pomoć žrtvama rata / savjetnica potpredsjednika vlade.

Profesorica je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu do 2003.godine u Zagrebu na predmetu Biologijske osnove i terapija ponašanja i Biologijske osnove mentalne retardacije, na Medicinskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu poslijediplomska nastava iz Dječje i adolescentne psihijatrije, sudjeluje u nastavi na Pedagoškoj akademiji u izbornom predmetu ADHD i na Pravnom fakultetu Psihotrauma djece.

Član je brojnih stručnih organizacija, između ostalog redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, član HLZ-a, predsjednica Europske interdisciplinarne udruge za dječju i adolescentnu psihoterapiju (EIATCYP – European interdisciplinary association for therapy 2 with children & young people) i predsjednik Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež (HITUDIM) odnosno danas Instituta za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji, Institut D.O.M.

Prof. psihologije i pedagogije u mirovini

prof. Mirjana Milanović

Prof. psihologije i pedagogije u mirovini

Prof. psihologije i pedagogije u mirovini

prof. Mirjana Milanović

Prof. psihologije i pedagogije u mirovini

Do umirovljenja 2018. godine bila je viši predavač na Učiteljskom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao član katedre za psihologiju izvodila je nastavu iz kolegija Razvojna psihologija, Primijenjena razvojna psihologija i Pozitivna psihologija. Tijekom svog bogatog radnog iskustva bila je godinama psiholog u dječjem vrtiću, savjetnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH i vodila privatno psihološko savjetovalište.

Sudjelovala je u nacionalnim projektima Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja, te Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, a za UNICEF vodila projekte psihosocijalne potpore odgojiteljima, djeci i roditeljima na ratom pogođenim područjima, te brinula o odgojiteljima Dječjeg vrtića Vukovar u progonstvu.

Autor je i koator većeg broja priručnika za odgojitelje i roditelje o skrbi za dijete i poticanju ranog razvoja, pravima djece, partnerstvu odgojitelja i roditelja, sukobima u obitelji, te jačanju djetetove otpornosti.

Autorica je više od dvadeset stručnih radova iz područja rada s djecom predškolske dobi i njihovim roditeljima, područja obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojitelja, psihodijagnostike sportaša, te rada s mladim sportašima.

Suradnik je Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH na unapređivanju kurikula za građanski odgoj i demokratsko građanstvo i kreiranju projekata za jačanje građanskih kometencija.

Član je tima LLP COMENIUS project Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe (RESCUR) koji se u razdoblju od 2012. do 2015. godine provodio pod vodstvom Univesity of Malta, a osim Hrvatske u projektu su sudjelovale Univesity of Crete (Grčka), Orebro Univesity (Švedska), Universita di Pavia (Italija), Universidade di Lisboa (Portugal). Rezultat projekta je pet priručnika za odgojitelje, učitelje i roditelje pod zajedničkim nazivom RESCUR: SURFING THE WAVES. A resillience curriculum for early years and primary schools.

Danas, zajedno s kolegicama iz projekta, provodi edukaciju odgojitelja i učitelja za primjenu kurikula otpornosti , sudjeluje na provedbi projekata za građanski odgoji i demokratsko građanstvo, vodi edukativne i suportivne grupe za različite skupine polaznika i provodi individualno savjetovanje za mlade i roditelje.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

doc.dr.sc. Lana Ciboci

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

doc.dr.sc. Lana Ciboci

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Doc. dr. sc. Lana Ciboci prodekanica je za znanost i upravljanje kvalitetom na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Predaje kao vanjska suradnica i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika u školama. Udruga je 2017. nagrađena posebnom nagradom žirija Zaklade „Evens Foundation“ – vodećeg promotora medijskog obrazovanja u Europskoj uniji.

Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. Voditeljica je Bernaysovog znanstveno-istraživačkog laboratorija. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova te je objavila više od 15 znanstvenih radova posvećenih odnosu medija i djece te medijskoj pismenosti.

Članica je hrvatskoga tima velikih međunarodnih projekata – EU Kids Online, Mind Over Media i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Znanstveni interesi: djeca i mediji, medijska pismenost, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.

Glavna urednica portala medijskapismenost.hr

Ana Dokler

Glavna urednica portala medijskapismenost.hr

Glavna urednica portala medijskapismenost.hr

Ana Dokler

Glavna urednica portala medijskapismenost.hr

Ana Dokler diplomirala je novinarstvo 2005. na Fakultetu političkih znanosti. Bila je novinarka u Nacionalu, časopisu Zdrav život, na portalu Zdrava Krava, te urednica portala za roditelje Klokanica.hr.

Od 2016. glavna je urednica portala medijskapismenost.hr, koji su pokrenuli Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Cilj portala je prvenstveno podržati i osnažiti roditelje, skrbnike, odgojitelje i nastavnike u podizanju razine vlastite medijske pismenosti te u podučavanju djece i mladih kako kritički konzumirati, stvarati i dijeliti medijske sadržaje. Portal donosi odgovore na pitanja vezana uz korištenje medija u obitelji i izazove s kojima se roditelji i njihova djeca suočavaju u medijskom okruženju, rezultate istraživanja o utjecaju medija na djecu i odrasle, preporuke za razvoj medijske pismenosti, obrazovne materijale za odgojitelje, nastavnike i roditelje te primjere dobrih praksi iz vrtića, škola i udruga.

Koordinatorica je projekta Dani medijske pismenosti, koji se ove godine održava 3. put, od 30. ožujka do 5. travnja, u organizaciji Agencije za elektroničke medije i UNICEF-a, u suradnji s brojnim partnerima i uz podršku Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Urednica portala Roditelji.hr, Relax Kids coach

Ivančica Tarade

Urednica portala Roditelji.hr, Relax Kids coach

Urednica portala Roditelji.hr, Relax Kids coach

Ivančica Tarade

Urednica portala Roditelji.hr, Relax Kids coach

Ivančica Tarade (1977.) diplomirani je romanist i rusist. Već 17 godina radi u medijskoj kući Adria Media Zagreb, u početku kao prevoditeljica, novinarka i urednica mjesečnika Moje dijete, potom kao urednica portala Roditelji.hr.

Usko surađuje s odgojiteljicama, psihologinjama, liječnicima, autorima književnosti za djecu, edukatorima, udrugom Hrabri telefon te kroz pisanje promovira svjesno roditeljstvo. Majka je dviju kćeri koje smatra svojim najvažnijim učiteljima.

Certificirana je Relax Kids trenerica i održava radionice za djecu i odrasle u Relax Kids 4All centru u Zagrebu gdje kroz igru s djecom vježba svjesnu pažnju, asertivnost, koncentraciju i tehnike opuštanja, lakšeg učenja i nošenja sa stresom.

Koordinira seminare svjetski poznatih autora iz područja osobnog razvoja u organizaciji Centra za osobnu izvrsnost.

U slobodno vrijeme bavi se izdavaštvom, a posebnim darom kod sebe vidi motiviranje djece i odraslih da se lakše ostvare na svim životnim planovima.

Vježbaonica sreće

Tihana Lipovec Fraculj

Vježbaonica sreće

Vježbaonica sreće

Tihana Lipovec Fraculj

Vježbaonica sreće

Diplomirala kroatistiku, komparativnu književnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohađala brojne kazališne, lutkarske i glumačke radionice i seminare, a od 2000. godine vodi dramske radionice za djecu i mlade. Niz godina radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama te bila glavna urednica dječjeg časopisa „Bambbino“. Piše dječje bajke, priče, pjesmice i igrokaze te sinkronizira crtane filmove.

Godine 2011. osniva Kreativni centar „Košnica“ s ciljem poticanja kreativnog razvoja djece predškolske i školske dobi s posebnim naglaskom na dramski odgoj. Drži razne dramske edukacije namijenjene učiteljima, odgojiteljima i svima koji rade s djecom i mladima. Završila edukaciju „ Primjena Terapije igrom u vrtićkom okruženju“ u Centru Proventus te zajedno s kolegicom radi kao edukatorica na programu „Vježbaonica sreće” u sklopu kojeg organizira radionice, predavanja i edukacije na temu kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

Autorica je slikovnica „Gospođica Hoću” i „Ana i gospodin Strahojed” koje razvijaju socioemocionalne kompetencije djece.

Vježbaonica sreće

Tamara Vučković

Vježbaonica sreće

Vježbaonica sreće

Tamara Vučković

Vježbaonica sreće

Diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika. Radi kao učiteljica engleskog jezika u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Završila je edukaciju iz terapijskih vještina i tehnika Instituta D.O.M. i europske krovne udruge za dječju i adolescentnu psihoterapiju.

Od 2017. godine, zajedno s kolegicom, radi na programu „Vježbaonica sreće” u sklopu kojeg organizira radionice, predavanja i edukacije na temu kvalitetnog odgoja i obrazovanja s naglaskom na osnaživanje odraslih i razvijanje emocionalih kompetencija djece.

Autorica je prvih snimljenih meditacija i vježbi opuštanja za djecu na hrvatskom jeziku koje objavljuje na You Tube kanalu “Vježbaonica sreće”. Autorica je prve hrvatske mindfulness slikovnice “Ovdjezemska” te slikovnica „Mirko Bjesomirko“ i „Gospodin Iz i gospođica Po“ koje razvijaju socioemocionalne kompetencije djece.

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Staša Kukulj

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Staša Kukulj

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Staša Kukulj je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je upisala i poslijediplomski doktorski studij psihologije. Posjeduje bogato iskustvo u psihološkom savjetovanju djece i mladih, poticanju razvoja roditeljskih vještina, psihoedukaciji građanstva i razvijanju kompetencija odgojitelja za rad s djecom i njihovim obiteljima koje je stekla na mjestu stručnog suradnika psihologa u DV Medveščak u Zagrebu te kao suradnica Psihološkog centra Tesa.

Objavljuje znanstvene radove i sudjeluje kao izlagač na stručnim i znanstvenim konferencijama. Od 2019. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na mjestu predavačice.

Učiteljica razredne nastave, savjetnica za roditeljstvo, coach i NLP trenerica

Anita Vadas

Učiteljica razredne nastave, savjetnica za roditeljstvo, coach i NLP trenerica

Učiteljica razredne nastave, savjetnica za roditeljstvo, coach i NLP trenerica

Anita Vadas

Učiteljica razredne nastave, savjetnica za roditeljstvo, coach i NLP trenerica

Po struci učiteljica razredne nastave, radi u I. osnovnoj školi Čakovec, mentorica je studentima Pedagoške akademije u Čakovcu. Ima 20-ak godina iskustva rada u školi s djecom i roditeljima, majka je dvoje djece, sina Nimaia (21) i kćeri Sare (19).

Završila edukaciju na Coaching Akademiji Slavice Squire i stekla status profesionalnog coacha. Na istoj Akademiji završila je i edukaciju za NLP trenera.

Uči tehnike brzog čitanja i mudrog učenja koje prenosi djeci u školi. Uz to je polaznica NTC učenja dr Ranka Rajovića. Neprestano investiranje u znanje potiče ju na kreativnost te i sama osmišljava i kreira svoje radionice za roditelje i djecu, predavanja, seminare i edukacije za roditelje koje drži po čitavoj Hrvatskoj. Najpoznatije predavanje je Odgoj bez vike. Radi s majkama i ženama kroz Program za žene “Ne moraš ništa, a možeš sve” koji je osmislila kao pomoć ženama u osobnom razvoju te podršku majkama.

Pokrenula je i Školu za roditelje “Recepti za vrhunski odgoj” čiji je program još u eksperimentu no pokazala se kao odlična podrška roditeljima. Nastoji biti uključena i u humanitarni rad te je kroz projekte uključena u pomoć čakovečkom azilu za napuštene životinje. U tome nastoji aktivirati i svoje učenike.

Piše kolumne i članke za portale emedjimurje, varazdinski.hr, atma.hr i med.over.net.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Mia Roje Đapić

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Mia Roje Đapić

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Mia Roje Đapić psihologinja je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i studentica doktorskog studija prevencijske znanosti. Završila je četverogodišnju specijalizaciju iz integrativne psihoterapije te kraće treninge iz drugih psihoterapijskih modaliteta (art terapija, play terapija, TFCBT, emotional focused therapy, attacment based therapy).

Praktičarka je i majstorica neurolingvističkog programiranja (NLP-a), dugogodišnja volonterka, edukatorica i supervizorica na Hrabrom Telefonu. Radila je kao trenerica OESS-a na temu seksualnog zlostavljanja djece i provođenja forenzičnog intervjua s djecom. Osmislila je i provela program edukacije odgajatelja i učitelja u Ruandi. Izvršna je urednica knjige “Znanost i umjetnost odgoja”, u kojoj potpisuje više poglavlja, a aktualno izlazi knjiga “Dijete u središtu (sukoba)” kojoj je koautor.

Koordinirala je nacionalno istraživanje o djeci predškolske dobi pred malim ekranima, objavila je više stručnih i znanstvenih radova te aktivno sudjeluje na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama o pitanju zaštite djece i dječjih prava. U kontinuiranoj je suradnji s raznim medijima. Glavna tema interesa su joj djeca u razvodima roditelja, odnosno emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje djece u promijenjenim obiteljskim strukturama, o čemu educira stručnjake različitih profila kao članica EAPAP-a (European Association of Parental Alienation Practitioners) i sudjeluje u međunarodnim projektima pod okriljem Ministarstva i UNICEF-a.

Spec. kliničke psihologije

prof. Tanja Sever

Spec. kliničke psihologije

Spec. kliničke psihologije

prof. Tanja Sever

Spec. kliničke psihologije

Rođena 1969. u Vinkovcima, završila osnovnu školu i gimnaziju „M. A. Reljković“ u Vinkovcima. 1987/ 88. upisala studij psihologije pri tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Rijeci, diplomirala 1993. godine. Diplomski rad je radila u tri grada pod nazivom „Depresivnost, samopoštovanje i percepcija socijalne podrške kod djece s obzirom na stupanj izloženosti ratnom stresu“ proglašen je najboljim u toj studijskoj godini.

U rujnu iste godine zapošljava se prvo u Međunarodnom crvenom križu, a potom vrlo brzo dobiva stalni posao u Domu zdravlja „Medveščak “. Prvotno i nadalje je radila u medicini rada i u timu pri Ambulanti za psihijatriju i neurologiju djece i mladeži. U sustavu je odradila 8 godina, a potom prešla u privatnu praksu – 2000. godine otvara obrt u zdravstvu.

Neposredno prije toga i u razdoblju od slijedećih godinu dana intenzivno je radila na stvaranju prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti i na svim ostalim preduvjetima za stvaranje Hrvatske psihološke komore.

Od jeseni 1998. godine do 2000. godine vodila je Kliničku sekciju. Organizirajući redovite sastanke sekcije, brojne okrugle stolove i pozvana predavanja, nastojala je oživotvoriti rad psihologa u praksi i dati im potrebnu važnost.

Osnivanjem Hrvatske psihološke komore izabrana je u Upravni odbor gdje se zadržala do jeseni 2006. godine. Od 2011. godine ima priznati status kliničke psihologinje od stane Hrvatske psihološke komore. Paralelno je vrlo intenzivno radila na jačanju privatne prakse koju vodi i danas.

Danas Psihološki centar Sever, uz Tanju, čine još tri psihologinje, socijalna defektologinja, dvije tajnice i dva vanjska suradnika. Intenzivno i predano se bave dijagnostikom, tretmanom i terapijom djece i mladih u individualnim i skupnim oblicima rada.

Psihologinje Psihološkog centra Sever omogućuju i provode studentsku praksu sa studentima i studenticama psihologije Filozofskog fakulteta, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskih studija, trudeći se pri tome što više mlade kolege uputiti u važnost praktičnog stručnog rada s djecom i mladima. S istom namjerom Tanja je i višegodišnji vanjski suradnik Katedre za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija u Zagrebu.

Rado i u skladu sa slobodnim vremenom bavi se predavanjima za struku, sustručnjake i roditelje na temu perfekcionizma, emocionalnosti darovitih, pervazivnih poremećaja, te problema pažnje i koncentracije u dječjoj dobi.

Svjesno roditeljstvo

dr.sc. Maja Petković

Svjesno roditeljstvo

Svjesno roditeljstvo

dr.sc. Maja Petković

Svjesno roditeljstvo

Maja Petković vodi terapijsku praksu koja je usmjerena na pružanje podrške obiteljima djece s teškoćama. Unutar svoje prakse kombinira individualni rad s djecom te roditeljima. Uz to dio prakse usmjeren je na psihoterapijski rad s odraslima iz područja osobnog razvoja. Također pruža intervizijsku podršku stručnjacima koji rade s djecom s teškoćom. Kroz rad s roditeljima put ju je odveo do proučavanja dojenčadi i njihovog ranog kontakta s roditeljem, a za koji vjeruje da značajno utječe na cjelokupni razvoj djeteta.

Centar za dječji rast i razvoj Coralina

Maja Bonačić

Centar za dječji rast i razvoj Coralina

Centar za dječji rast i razvoj Coralina

Maja Bonačić

Centar za dječji rast i razvoj Coralina

Maja Bonačić, magistra psihologije, praktičar terapije igrom, specijalizant transakscijske analize. Educirana je iz područja integrativne, nedirektivne, Gestalt, filijalne terapije igrom te razvojne terapije igrom za djecu s poteškoćama. Uz to je majstor NLP-a te osnivačica i dopredsjednica Udruge Oblačić. Završila je i dodatne edukacije na ERF-u iz područja razvojne procjene i poticanja socijalne komunikacije te edukaciju iz ADOS-a, dijagnostičkog protokola za procjenu autizma.

Ima višegodišnje kliničko iskustvo u dijagnostičkom i terapijskom radu s djecom s posebnim potrebama. Vodila je nekoliko volonterskih edukativnih projekata, od kojih je najpoznatiji “Zaigrana pedala” za djecu s poremećajem iz autističnog spektra.

Već nekoliko godina radi kao edukator iz područja terapije igrom te intervencija kod djeca s poteškoćama u razvoju i to na području Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Srbije. Trenutno vodi dvogodišnju eduakaciju iz terapije igrom te edukaciju Čarobna svjetiljka, u sklopu Centra za terapiju igrom. Osnivačica je, vodi i radi u centru za dječji rast i razvoj, Coralina.

DV Medveščak

Sanja Sharairi

DV Medveščak

DV Medveščak

Sanja Sharairi

DV Medveščak

Sanja Sharairi ima bogato radno iskustvo i široko znanje u radu s djecom rane i predškolske dobi te radi kao odgojitelj mentor u dječjem vrtiću Medveščak. Voditelj je programa za rano učenje engleskog jezika. Aktivno sudjeluje u europskim projektima te izlaže na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te se kontinuirano stručno usavršava na brojnim edukacijama s područja ranog i predškolskog odgoja.

Puteljak

Martina Trnka

Puteljak

Puteljak

Martina Trnka

Puteljak

Diplomirala na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu na odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ima više od dvadeset godina radnog iskustva kao odgojitelj djece predškolske dobi u nekoliko dječjih vrtića u Zagrebu. Od toga je jedanaest godina radila u posebnom tranzicijskom programu za djecu s poremećajem iz spektra autizma Dječjeg vrtića Bajka u Zagrebu koji priprema djecu s PSA za integraciju u redovni predškolski sustav.

Paralelno se dodatno educirala za rad s djecom s teškoćama pa je tako završila edukaciju u organizaciji Gesellschaft fur Sensorische Integration-Jean Ayers, kojom je stekla međunarodni certifikat za provođenje senzorne integracije prema Jean Ayers u pedagogiji. Također je završila edukaciju Floortime Centra (The Greenspan Floortime Approach) kojom je stekla međunarodni certifikat za provođenje Floortime metode u praksi i za podučavanje roditelja. Prije nekoliko godina promovirana u odgojitelja mentora.

U Dječjem vrtiću Bajka osmislila je i provodila Program senzorne integracije za djecu s teškoćama koji je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Uz to je stjecala znanja kroz mnogobrojne druge edukacije i iskustva u individualnom radu s djecom s razvojnim teškoćama i njihovim obiteljima kroz savjetovanje u patronaži.

Kroz svoje dosadšnje iskustvo prepoznala je potrebu za sustavnijom podrškom i savjetovanjem ponajprije roditelja, a zatim i sustručnjaka koji su uklkjučeni u odgojno-obrazovni proces. Tako je njeno djelovanje krenulo u tom smjeru, te je započela privatnu praksu – Puteljak, obrt za pružanje podrške ranom i predškolskom razvoju djece s teškoćama – koja se bavi individualnim radom s djetetom uz simultano savjetovanje i podučavanje roditelja.

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju

Ivanka Gregurinčić

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju

Ivanka Gregurinčić

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju

Ivanka Gregurinčić je diplomirani defektolog – socijalni pedagog i 25 godina radi na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb. Završila je magisterij iz dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je terapeut igrom, supervizor i ovlašteni edukator za terapiju igrom britanske Akademije za igru i dječju psihoterapiju za Hrvatsku. Prošla je edukacije iz Filial play therapy i Sandtray playtherapy u Engleskoj. Završila je edukaciju Jaspera Juula za voditeljicu grupa podrške roditelja kronično bolesne djece.

Provela je niz edukacija za liječnike, medicinske sestre i druge pomagačke struke u zdravstvu kao i stručne suradnike i učitelje u području socijalno-pedagoškog pristupa kronično i teško bolesnoj djeci. Završila je edukaciju iz volonterskog mendžmenta i osmislila program edukacije i praćenja volontera u zdravstvu. Sudjelovala je na više međunarodnih kongresa i organizirala stručne skupove u području socijalno pedagoškog rada sa kronično bolesnom djecom i sudjelovala u više od 25 kampova djece oboljele od dijabetesa, fenilketonurije, kroničnih uplanih bolesti crijeva i djece liječene na onkološkim odjelima.

Vanjska suradnica je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Međunarodnog udruženja za terapiju igrom (Play Therapy International) i Međunarodnog registra kreativnih art terapeuta i terapeuta igrom (Register of Play and Creative Arts Therapists) te kontinuirano u stručnoj superviziji. Predstavnica je za Republiku Hrvatsku u Europskom udruženju bolničkih učitelja (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe).

Sudjelovala je u osnivanju Udruge „Crveni Nosovi – klaunovidoktori“ i zamjenica je predsjednice. Predsjednica je Društva “Naša djeca“ Maksimir i vodila je niz projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravstva i Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Sudjelovala je u psihosocijalnoj pomoći djeci izbjeglicama u Opatovcu u suradnji sa UNICEF-om Hrvatska.

Majka je šesnaestogodišnjeg sina Vilima.

Najsretnija beba Hrvatska

Iva Brčić

Najsretnija beba Hrvatska

Najsretnija beba Hrvatska

Iva Brčić

Najsretnija beba Hrvatska

Iva Brčić je mama devetogodišnjaka na kojem je isprobala sve tehnike dr. Karpa i kada je vidjela kako odlično funkcioniraju, odlučila je pomoći i drugim roditeljima. Iva je prije šest godina postala jedina The Happiest Baby edukatorica u Hrvatskoj i pokrenula udrugu Najsretnija beba Hrvatska.

Iva je i trenerica terapijskih tehnika i vještina za vrtiće i škole, a ta edukacija joj pomaže u njezinom radu na prevenciji međuvršnjačkog nasilja. Kroz svoj rad pruža podršku roditeljima već u prvim danima roditeljstva, podučava o babyhandlingu i odgoju. Iva se bavi i istraživanjem utjecaja medija na djecu i mlade. Surađuje s vrtićima, školama te fakultetima.

U suradnji s gradom Zagrebom radi na provođenju prevencije međuvršnjačkog nasilja. Započela je i suradnju s edukacijskom kompanijom Mindvalley u podučavanju roditelja. Kao stručna suradnica piše za portale namijenjene roditeljima. Njezina misija je pomagati roditeljima u odgoju kako bi podigli djecu koja će izrasti u snažne, samopouzdane, empatične i kreativne ljude. Iva je uvrštena i u knjigu Mi Žene, koja govori o 100 najinspirativnijih žena u Hrvatskoj.

Centar Budi svoj

Kristina Bačkonja

Centar Budi svoj

Centar Budi svoj

Kristina Bačkonja

Centar Budi svoj

Kristina Bačkonja (1984, Zagreb) završila je studij psihologije u Zagrebu. Karijeru je započela u sustavu socijalne skrbi: centru za socijalnu skrb te potom i u domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kako je oduvijek bila zainteresirana za direktan rad s djecom i odraslima, ubrzo je shvatila da su joj u savjetodavnom radu neophodne dodatne vještine te je 2013. godine na Neuroenergetics – Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Arizoni, SAD, certificirana za trenera neurolingvističkog programiranja (NLP-a), trenera humanističkog smjera neurolingvističkog programiranja(HNLP-a) te coacha. Konstantno se usavršava te je od završetka fakulteta do danas završila brojne edukacije. Trenutno je u edukaciji za psihoterapeuta transakcijske analize.

Aktualno je zaposlena u Budi svoj d.o.o gdje vodi treninge NLP-a koji su specifični po tome što je primarni fokus na savjetodavnom radu s klijentima. Osim toga vodi i brojne specijalizirane radionice te se bavi savjetodavnim radom, a također je autor i voditelj programa „Roditelji za 21. stoljeće“ koji se provodi u centru Budi svoj d.o.o.

Kristina surađuje s portalima: www.klinfo.hr, www.ordinacija.hr, www.roditelji.hr za koje piše stručne članke i odgovara na pitanja njihovih čitatelja. Osim navedenog, surađuje s dnevnim i mjesečnim novinama te daje komentare za lokalne i nacionalne radio i TV postaje.

DV Medveščak

Marija Matijević

DV Medveščak

DV Medveščak

Marija Matijević

DV Medveščak

Marija Matijević diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2007. godine smjer rehabilitacija. Kao studentica volontirala je i pružala podršku djeci osnovnoškolske dobi s poremećajem pažnje i teškoćama u učenju dok je svoj profesionalni put nakon završenog studija započela kao stručni suradnik edukacijski rehabilitator u Dječjem vrtiću Medveščak .

Dosadašnja znanja i iskustvo omogućili su joj sudjelovanja na različitim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima te suradnju s raznim institucijama i udrugama civilnog društva kojima je dodatno obogatila vlastitu praksu.

Ističe važnost timskog rada iako na sebe preuzima najveću odgovornost za razvijanje inkluzivne klime u svojoj ustanovi. Područja profesionalnog interesa su joj teškoće senzorne integracije djece, rane komunikacijske teškoće i motorička znanja djece. Sudjelovala je u izradi i provedbi projekata Erasmus+ programa koji su joj dali uvid i u odgojno-obrazovnu praksu Europskih zemalja. Kad ne radi, gotovo sve svoje slobodno vrijeme provodi sa svojom obitelji.

DV Petar Pan

Lana Kihas

DV Petar Pan

DV Petar Pan

Lana Kihas

DV Petar Pan

Lana Kihas magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom u različitim odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj te Francuskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. Trenutno radi kao odgojitelj-mentor u dječjem vrtiću „Petar Pan“. Kao profesionalni odgojitelj, održava predavanja, radionice, individualna i stručna usavršavanja za odgojitelje i roditelje. Piše kolumne o odgoju i obrazovanju djece za portal roditelji.hr. Koordinatorica je programa konferencija Mliječni zub. U okviru osobnog i profesionalnog rasta i razvoja naglašava obrazovanje i stjecanje licence za NLP- master praktičar.

Dječja mozgalica

Sara Dugić

Dječja mozgalica

Dječja mozgalica

Sara Dugić

Dječja mozgalica

Sara je magistra psihologije, a najviše iskustva ima u radu s djecom predškolske i školske dobi te adolescentima. Usmjerila se na rad s djecom i mladima te se u ovom području dodatno educirala kroz razne edukacije i sudjelovala kao predavač na domaćim stručnim skupovima. Radila je kao stručni suradnik psiholog u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Trenutno se bavi neurofeedback terapijom te individualnom i grupnom dječjom integrativnom psihoterapijom.

Centar za terapiju igrom CETI

Sanja Ivanušević Grgas

Centar za terapiju igrom CETI

Centar za terapiju igrom CETI

Sanja Ivanušević Grgas

Centar za terapiju igrom CETI

Sanja Ivanušević Grgas, mag. psych., registrirani terapeut igrom i osnivačica Centra za terapiju igrom (CETI). Sanjin glavni interes je psihoterapija djece i mladih i tretman emocionalnih i ponašajnih teškoća kroz terapiju igrom kao i edukacije stručnjaka kroz različite edukacije i radionice.

Educirana je iz različitih pristupa terapije igrom (Child-centered play therapy, filial play therapy, “Learn to play”, Test svijeta, Integrativni model, Theraplay, Sandtray playtherapy, Gestalt terapija igrom), kod vodećih svjetskih stručnjaka. Trenutno je u edukaciji iz gestalt psihoterapije, a educirana je i iz područja kognitivno-bihevioralne psihoterapije.

Organizator je i provoditelj dvogodišnje edukacije iz terapije igrom „Terapija igrom: temelji i tehnike“ odobrene od Američkog udruženja za terapiju igrom, edukacije za stručnjake mentalnog zdravlja „Čarobna svjetiljka“, seriju volonterskih predavanja „Kako rastu srce i pamet“ te drugih edukacija i stručnih usavršavanja.

Healthy Meal Standard

Diana Gluhak Spajić, MSc Nutrition

Healthy Meal Standard

Healthy Meal Standard

Diana Gluhak Spajić, MSc Nutrition

Healthy Meal Standard

Vlasnica Sustava za Upravljanje Kategorijama Prehrane Healthy Meal Standard, gdje je ujedno i nositelj revolucionarnih promjena prehrane u osnovnim školama i vrtićima. Inovacijska projekt menadžerica, magistra nutricionizma i doktorantica interdisciplinarne biotehnologije na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suvlasnica je poduzeća RED FORK za istraživanje i razvoj u biotehnologiji, gdje zajedno sa suprugom Branimirom i još dva člana tima radi na razvoju stroja za print personaliziranih dodataka prehrani.

Uz fakultet, kontinuirano se obrazuje ali i drži predavanja na državnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Iza sebe ima bogato iskustvo rada u multinacionalnim korporacijama, bolnicama i poduzetničkim centrima. U Nestléu je bila na poziciji Menadžera za istraživanje i razvoj za područje Adriatic regije. Radi na razvoju interaktivne ICT aplikacije za izradu jelovnika za posebne prehrambene potrebe. Autorica dvije knjige, koautorica knjige “Agri-Food Industry Strategies for Healthy Diets and Sustainability 1st Edition” koja izlazi 16.3 2020. godine. Izvrsna govornica, iza sebe ima preko 1000 popularnih, stručnih i znanstvenih predavanja, stručna je suradnica mnogih medijskih kuća za područje znanosti o hrani i prehrambene politike.

Konzultantica, nositeljica pozitivnih promjena, inspiracije i motivacije u svojoj struci.
Pragmatična i realna, čvrsto stoji na zemlji i ne samo da vjeruje, već aktivno radi za bolje sutra.

Gastro urednica, novinarka, autorica

Željka Klemenčić

Gastro urednica, novinarka, autorica

Gastro urednica, novinarka, autorica

Željka Klemenčić

Gastro urednica, novinarka, autorica

Željka Klemenčić je novinarka s dugogodišnjim uredničkim iskustvom rada u vodećim hrvatskim medijima.

Tijekom posljednjih deset godina specijalizirala se za teme iz područja gastronomije kao važnog segmenta kulturnog identiteta. Bila je pokretačica i glavna urednica vodećeg hrvatskog gastro-magazina Dobra hrana u Nedjeljnom Jutarnjem (2010.-2012.). Uredila je i prvo izdanje vodiča kroz najbolje restorane Hrvatske, “Dobri restorani” u izdanju Jutarnjeg lista (2012.). Nakon toga se osamostaljuje i pokreće vlastiti nezavisni i multimedijalni gastro-magazin na www.mrvica.hr.

Mrvica je multimedijalna platforma za promociju prirodne proizvodnje, afirmaciju najboljih lokalnih proizvoda i proizvođača, edukaciju kupaca i promicanje ideja održivog razvoja u segmentu domaćeg turizma i gastronomije. Za Mrvicu pišu i fotografiraju najbolji hrvatski autori iz područja reportaže, dokumentarne i editorial fotografije.

Željka je urednica, izdavač i autorica suvremene hrvatske kuharice “Mrvica svaki dan” (2014.). Članica je žirija RTL-ove emisije «3-2-1 kuhaj!» tijekom pet sezona, a tijekom 2019. je počela voditi radionice i savjetovanja na temu zdrave prehrane djece. Krajem 2019. izdala je kuharicu za mame s malom djecom pod naslovom «Sretno dijete koje jede sve».

Izvršna urednica, Školska knjiga

Emica Calogjera Rogić

Izvršna urednica, Školska knjiga

Izvršna urednica, Školska knjiga

Emica Calogjera Rogić

Izvršna urednica, Školska knjiga

Emica Calogjera Rogić diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu te magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost na istom fakultetu. Bila je profesorica hrvatskog jezika i književnosti u zagrebačkoj VII. gimnaziji, zatim u Hrvatskoj školi „Bartol Kašić” u Lyonu i Dijonu te lektorica za hrvatski jezik i književnost na Sorbonni u Parizu.

Od 2008. godine zaposlena je u Školskoj knjizi. Od tada je uredila i objavila više od 200 izdanja za djecu i mlade.

Osobno je angažirana na aktivnostima iznalaženja rješenja koja potiču čitanje među mladim generacijama. Tako je, primjerice, sudjelovala radu Radne skupine za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja.

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša

Sociolog i pisac

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša (1979.) autor je knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti. Objavio je devet knjiga, a Ljubavologija i Škola života jedne su od najprodavanijih knjiga na ovim područjima. Njegovi su naslovi objavljeni i u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, a ukupno je prodano više od 150.000 primjeraka.

Diplomirao je sociologiju 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine vodio je emisiju Svaki dan, dobar dan na Hrvatskoj televiziji i redovito surađuje s brojnim medijima u Hrvatskoj i regiji. Trenutačno piše tjednu kolumnu za Blogbuster.hr

Udruga Sve za nju 2016. godine dodijelila mu je nagradu VAM zbog pomaganja onkološkim pacijentima i senzibiliziranja javnosti za probleme svih koji se bore s rakom. 2017. godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću nominirala ga je za Komunikatora godine.

U braku je 11 godina i ponosni je tata predivne devetogodišnjakinje.

Nutricionistica

Mašenjka Katić

Nutricionistica

Nutricionistica

Mašenjka Katić

Nutricionistica

Diplomirala Nutricionizam na PBF-u u Zagrebu 1993. godine (i trenutačno student na poslijediplomskom doktorskom studiju Nutricionizam). Uz dugogodišnje iskustvo vođenja projekata u istraživanju i razvoju proizvoda te radom u zdravstvenim institucijama u Hrvatskoj i SAD-u, prvi je water sommelier u Hrvatskoj s njemačkim Doemens certifikatom; član je Društva za multidisciplinarnu suradnju u dentalnoj medicini Hrvatskog liječničkog zbora, potpredsjednik Hrvatskog zbora nutricionista i potpredsjednik hrvatske podružnice Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka (ACAP Zagreb).

Dječja mozgalica

Josipa Bosak

Dječja mozgalica

Dječja mozgalica

Josipa Bosak

Dječja mozgalica

JOSIPA BOSAK je magistra psihologije koja se posljednjih 6 godina bavi primjenom neurofeedback metode u radu s djecom s teškoćama pažnje i hiperaktivnosti, djecom s ADHD-om i djecom s poremećajem iz spektra autizma. Specijalizirala se na području neurofeedbacka završivši dodatnu edukaciju pri Biofeedback Federation of Europe, a stekla je i titulu međunarodno licenciranog neurofeedback terapeuta od strane Biofeedback Certification International Alliance (BCN). Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama promovirajući neurofeedback metodu, te je sudjelovala na TEDx University of Zagreb 2017. Redovito održava predavanja koja za cilj imaju upoznati širu populaciju s metodom koju primjenjuje, kako roditelje tako i stručnjake koji rade s djecom s teškoćama. Održava i edukacije i superviziju za stručnjake koji žele primjenjivati neurofeedback.

Kraš Auditorium

Ravnice 48
Zagreb

13. i 14. ožujka 2020.

09:00 – 17:00 sati

Osiguran prijevod

za predavanja na engleskom jeziku

Kids friendly event

Čuvanje djece u igraonici u subotu 14. ožujka