Motivatori: predavači, voditelji radionica i moderatori

Sveučilište Plymouth, Velika Britanija

dr.sc. Verity Campbell - Barr

Sveučilište Plymouth, Velika Britanija

Sveučilište Plymouth, Velika Britanija

dr.sc. Verity Campbell - Barr

Sveučilište Plymouth, Velika Britanija

Verity Campbell-Barr je izvanredni profesor na studiju ranog djetinjstva na Sveučilištu Plymouth u Velikoj Britaniji. Iza nje je više od 15 godina istraživačkog rada o pružanju usluga i razvoju politika i zakonodavstva u području ranog i predškolskog odgoja. Njezini istraživački interesi usredotočeni su na kvalitetu usluga u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, s posebnim naglaskom na ulogu radne snage kao podrške razvoju kvalitete usluga. Zahvaljujući svom znanju, vještinama i stavovima vezanim uz rani i predškolski odgoj, 2015. godine provela je 18 mjeseci u Mađarskoj, na istraživačkom projektu unutar Marie Curie European Research Fellowship, financiranom od strane Europske komisije. Nedavno je započela istraživački projekt vezan uz prikaz različitih praksi usmjerenosti na dijete u šest europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, kako bi se pružila potpora kvalitetnom obrazovanju u ranom i predškolskom odgoju. Verity možete pronaći na Twitteru, kao @DrVerityCB.

Waldorfski pedagog i autor, Norveška

Godi Keller

Waldorfski pedagog i autor, Norveška

Waldorfski pedagog i autor, Norveška

Godi Keller

Waldorfski pedagog i autor, Norveška

Rođen 1952. u Švicarskoj, od 1972. živi u Norveškoj. Radio je kao učitelj u osnovnoj i srednjoj školi 18 godina, kao predavač na Sveučilišnom koledžu Rudolf Steiner u Oslu deset godina. Autor je knjige “Med hjertet i skolen” (prevedeno na Hrvatski: Sa srcem u školi). Razvio je i održavao vlastite tečajeve za roditelje. Danas je samostalni predavač širom svijeta, mentor za različite škole kao npr. u Češkoj i Baltičkim zemljama. Ima petero unučadi.

Sveučilište Kristianstad, Švedska

dr.sc. Laila Gustavsson

Sveučilište Kristianstad, Švedska

Sveučilište Kristianstad, Švedska

dr.sc. Laila Gustavsson

Sveučilište Kristianstad, Švedska

Laila Gustavsson od 1979. godine je radila kao odgojiteljica/učiteljica za rani i predškolski odgoj te je 25 godina radila s djecom u dobi od 1 do 6 godina. Osnovala je dječji vrtić i osnovnu školu u prirodi, gdje je 15 godina radila kao ravnateljica, ali i kao učiteljica.

Već 15 godina drži predavanja diljem Švedske o obrazovanju na otvorenom i djeci starosti 1-6 godina. Mnogo odgojitelja i učitelja je podučavala o tome kako započeti predškolske ustanove u prirodi. Više od 10 godina održavala je praktične tečajeve za odgojitelje u predškolskim ustanovama o obrazovanju na otvorenom. Igrala se, podučavala i raspravljala s njima što i kako raditi s djecom u prirodi. Danas održava predavanja, ali i praktične tečajeve o obrazovanju na otvorenom za studente na Sveučilištu Kristianstad.

Dugi niz godina radila je u neprofitnoj organizaciji za aktivnosti na otvorenom pod nazivom Friluftsfrämjandet s praktičnim tečajevima za učitelje u prirodi.

2003. godine započela je sveučilišnu karijeru kao doktorandica, a 2008. godine njen doktorski rad je predstavljen te ona postaje viši predavač za područje obrazovanja.

Primjena znanosti u ranom odgoju, ekološka održivost i obrazovanje na otvorenom njen je istraživački interes.

Učiteljski fakultet u Rijeci

dr.sc. Lidija Vujičić

Učiteljski fakultet u Rijeci

Učiteljski fakultet u Rijeci

dr.sc. Lidija Vujičić

Učiteljski fakultet u Rijeci

Pedagoginja u vrtiću, viša savjetnica za predškolski odgoj, sveučilišna profesorica, pročelnica odsjeka, prodekanica za razvoj i osiguravanje kvalitete, prodekanica za nastavu i studente, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, predstojnica Centra za istraživanje djetinjstva, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Područje znanstvenog interesa: rani i predškolski odgoj i obrazovanje; nova paradigma djeteta i djetinjstva; kultura odgojno-obrazovne ustanove; (su)konstrukcija kurikuluma; inicijalno obrazovanje odgajatelja; profesionalni razvoj učitelja/odgajatelja; razvoj i promjene u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Autorica je triju znanstvenih knjiga: Istraživanje kulture vrtića (2011), Poticanje razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja (2016) i u suautorstvu Okruženje za učenje i kultura ustanove (2018). Objavila je dva priručnika u suautorstvu: Vrtić kao dječja kuća (2000) i Vrtić u skladu s dječjom prirodom (2002). Također, objavila je 120 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Aktivno je sudjelovala na 114 domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova, održala je brojne stručne seminare, radionice, praktikume na razini županija ili države za stručne djelatnike vrtića i osnovnih škola. Voditeljica je više projekata na nacionalnoj razini, članica i voditeljica ekspertnih radnih skupina. Od 1999. do 2004. godine intenzivno je surađivala s Comune di Reggio Emilia Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia i Reggio Children – Associazione Internazionale Amici di Reggio Children u Italiji.

Certificirana je realitetna terapeutkinja Instituta za Control Theory, Reality Therapy & Quality Management u Los Angelesu (1996). Članica je međunarodnih organizacija EECERA-e, ATEE-a, OMEP-a (World Organization for Early Childhood Education), Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“, HPD-a i članica predsjedništva Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja (podružnica European Educational Research Association – EERA). Članica Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF-a Hrvatske od 2018. godine.

Učiteljski fakultet u Zagrebu

dr.sc. Vladimira Velički

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Učiteljski fakultet u Zagrebu

dr.sc. Vladimira Velički

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Dr.sc. Vladimira Velički, izv. prof. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije s područja Metodike hrvatskoga jezika i književnosti te kolegij Odgoj za dobrotu. Glavni su joj profesionalni interesi vezani uz područje metodike književnosti i hrvatskoga jezika, razvoj i poticanja govora, pripovijedanja (storytelling), ulogu smisla u poučavanju, utjecaj medija na recepciju književnih djela, odgoj i ponašanje, rad s djecom koja su medicinski neobjašnjiva i pedagoški neshvatljiva i logoterapija. Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova, nekoliko stručnih knjiga („Stihovi u pokretu. Malešnice i igre prstima kao poticaj za govor“ u suautorstvu s Ivankom Katarinčić te „Jezične igre za velike i male“ u suautorstvu s Anitom Peti Stantić, te samostalno znanstvenu monografiju „Pričanje priča – stvaranje priča. Povratak izgubljenomu govoru“). Autor je početnice, jezičnih udžbenika i čitanki za Hrvatski jezik u nižim razredima osnovne škole. Završila je studij Logoterapije (prema Viktoru Franklu). Dodatno se usavršavala na Holistic Learning Institutu u Beču i drugdje. Predsjednica je Udruge „Audivko – centar za cjelovito učenje, logoterapiju i egzistencijalnu analizu“ u čijem radu i aktivno sudjeluje.

Učiteljski fakultet u Zagrebu

dr.sc. Adrijana Jevtić Višnjić

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Učiteljski fakultet u Zagrebu

dr.sc. Adrijana Jevtić Višnjić

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te sudionica na više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu. Sudionica je na više međunarodnih projekata. Osnivačica je strukovne odgojiteljske udruge Udruga odgojitelja Krijesnice te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP) čija je i predsjednica od 2011. do danas. Članica je svjetskog OMEP-a, Europske istraživačke mreže u ranom odgoju i obrazovanju (EECERA) te Udruženja za profesionalni razvoj stručnjaka u ranom djetinjstvu (TACTYC).

DV Različak

Renata Marinković Krvavica

DV Različak

DV Različak

Renata Marinković Krvavica

DV Različak

Rođena 19.10.1970. u Münsteru (Njemačka), 1994. diplomirala na Pedagoškoj akademiji, 1998. zaposlena u dječjem vrtiću Različak gdje radi i danas u programu ranog učenja njemačkog jezika.

2003. kao stipendistica Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg školovala se za kazališnog pedagoga u Kazališno-pedagoškom obrazovnom centru u Kölnu.

Od 2003.-2005. voditeljica dramske skupine u I. gimnaziji na njemačkom jeziku.
Od 2003. vodi radionice vezane uz dramsku pedagogiju i rano učenje stranog jezika za odgojitelje predškolske djece i profesore njemačkog jezika koji rade s učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.
Od 2013.članica predsjedništva Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika i voditeljica vrtićke sekcije.
2013.-2016. sudjeluje u međunarodnom projektu izrade Europskog kurikula za razvoj otpornosti djece predškolske i osnovnoškolske dobi.
2015. promovirana u zvanje odgojitelja mentora.
2016. diplomirala RPOO na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

DV Pčelica

Jelena Alpeza

DV Pčelica

DV Pčelica

Jelena Alpeza

DV Pčelica

Jelena Alpeza, mag.praesc.educ., završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Pčelica u Zagrebu gdje radi kao odgojiteljica u programu ranog učenja engleskog jezika. Njeno uže područje interesa je medijsko obrazovanje djece rane i predškolske dobi te je jedan od autora vrtićkog programa “Kreativnost kroz medije”. Bila je polaznica Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić od 2005. do 2013. godine te brojnih drugih edukacija iz područja medijskog obrazovanja, osobito fotografije i animacije. Dugogodišnja je članica i Udruge Medija. Surađivala je s udrugom Sedmi kontinent kao autorica materijala za radionice namijenjene djeci rane i predškolske dobi, udrugom Telecentar, Hrvatskim foto savezom, portalom medijskapismenost.hr te drugima. Povodom Dana medijske pismenosti, održanih 2018. godine, a u organizaciji UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije izradila je radne materijale za radionicu iz područja medijske pismenosti za predškolski uzrast. Aktivno je sudjelovala na više stručnih skupova i konferencija kao izlagač s temama iz područja digitalne i medijske pismenosti te objavila stručni rad pod nazivom “Medijska pismenost djece rane i predškolske dobi”.

DV Pčelica

Tajana Meštrović Joković

DV Pčelica

DV Pčelica

Tajana Meštrović Joković

DV Pčelica

Tajana Meštrović Joković završila je Tekstilno-tehnološki studij u Zagrebu 2007. godine te je radila kao asistent, a potom i samostalni kostimograf na brojnim predstavama u zemlji i inozemstvu. Osim kostimografijom, bavila se izradom nakita, modnih dodataka te uporabnih predmeta. Pohađala je 1991. godine Malu školu crtanog filma u organizaciji i realizaciji Zagreb filma. Godine 2009. osmislila je i vodila likovno-kreativnu radionicu „Zaronimo zajedno“ u sklopu manifestacije Ljeto u Dubravi, Narodnog sveučilišta Dubrava, namijenjenoj djeci svih uzrasta. Upisuje 2009. godine Učiteljski fakultet u Zagrebu gdje završava Stručni studij predškolskog odgoja. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Pčelica u Zagrebu u kojem radi kao odgojiteljica. Svoja znanja i kompetencije različitih struka primjenjuje u svakodnevnom radu istražujući različite kreativne mogućnosti izražavanja djece rane i predškolske dobi pomoću klasičnih likovnih i digitalnih medija.

DV Mali istraživač

Petra Matković

DV Mali istraživač

DV Mali istraživač

Petra Matković

DV Mali istraživač

Petra Matković i radi u privatnom DV Mali istraživač od njegovog osnutka prije pet godina. U vrtiću je voditelj jednog od dva objekta i ima status odgajatelja mentora.

Prije osnutka vrtića radila je u DV Izvor u kojemu se zaposlila odmah po završetku redovnog školovanja za odgajatelje. Tamo je bila i mentor studentima predškolskog odgoja jer je DV Izvor bio vježbaonica Učiteljskog fakulteta iz predmeta metodike hrvatskoga jezika. Mogućnošću rada upravo tamo ostvarili su se njeni studentski ideali, budući Izvor unatrag više desetljeća njeguje humanistički pristup odgojno obrazovnoj praksi.

Tadašnja ravnateljica vrtića odlučla je otvoriti privatni vrtić, pa je Petra zajedno sa pedagoginjom i dvije kolegice nastavila razvijati praksu u DV Mali istraživač. Mali istraživač živi u istome humanističkom usmjerenju, ali su ga nastavile razvijati dalje prema njihovim uvjerenjima.

Zajednička poveznica ovih vrtića je u načinu rada, u otvorenoj organizaciji i individualnom pristupu prvenstveno djetetu, a i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Još od studija privlačio ju je svijet priča, pa se i dalje nastavila time baviti. Dalje se educirala i počela voditi dramsku skupinu koja je organizirana kao kraći program u vrtiću.

Osim priča, voli i prirodne znanosti i pokušava djeci i u njih dati uvid. Tu, njenu drugu ljubav, vuče još od srednje škole, jer je ona bila prirodoslovno-matematičkog usmjerenja.

Majka je djevojčice-djevojke od jedanaest godina i dječaka od devet godina. Oboje djele njezin životni otvoreni pristup, iako potpuno suprotnih temperamenata, a nastoji ih odgojiti da budu uvijek vjerni sebi imajući puno poštovanje prema drugima.

DV Mali princ

Ksenija Benaković

DV Mali princ

DV Mali princ

Ksenija Benaković

DV Mali princ

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij psihologije, radila kao stručni suradnik psiholog u DV Bajka i u DV Prečko. Od 2006. radi kao stručni suradnik-psiholog u DV Mali princ. Dopredsjednica je Udruge Vjetar u leđa te kreatorica i voditeljica 7.g. radionica za darovitu djecu Iskrice. Također je vanjski član Udruge roditelja Korak po korak i Udruge Sunce te voditelj tečaja za buduće mame i tate Poticajno roditeljstvo. Supervizor CAP voditeljima/pomagačima za dječje vrtiće, vanjski suradnik u dijelovima kolegija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i mentor studentske prakse, mentor za psihologe vježbenike pri HPK i mentor studentske prakse psihologa pri Hrvatskim studijima. 2015. primila je nagradu Hrvatskog psihološkog društva „Marulić – Fiat psyhologia“ za osobit doprinos razvitku primjenjene psihologije.

OŠ Remete

Tomislav Goldin

OŠ Remete

OŠ Remete

Tomislav Goldin

OŠ Remete

Profesor psihologije, završio Filozofski fakultet u Zagrebu. Radi kao stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi Remete u Zagrebu. Voditelj je i kreator radionica za darovitu djecu u udruzi Vjetar u leđa gdje radi na poslovima kreiranja i provođenja radionica za darovitu djecu, savjetovališta za roditelje, projektima preventivnog tipa i raznim istraživanjima.

Psihologinja

Kamea Jaman

Psihologinja

Psihologinja

Kamea Jaman

Psihologinja

Psihologija Kamea Jaman, 1985. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu na odsjeku za psihologiju. Dugi niz godina radi u području razvojne psihologije u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Svoju profesionalnu znatiželju pretočila je u mnoštvo projekata, istraživanja i aktivnosti. Zaposlena je u dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu, gdje radi na poslovima stručne suradnice kao psihologinja i kao suradnica na Programu stručno razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz likovnost.

Sudjeluje u različitim aktivnostima u društvima i radnim skupinama. Od 2009. godine do danas, pročelnica je Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi HPD-a. Bila je dugogodišnja zamjenica predsjednice i član Sastava stručnog razreda predškolskih psihologa. Nekoliko godina bila je predsjednica Udruge «Potencijal» za razvoj komunikacijskih i kreativnih vještina odraslih i djece. Sudjelovala je u radnoj skupini za izradu Curiculuma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pri MZOŠ HR. Bila je član radne skupine za izradu prijedloga Programa predškole pri Gradskom uredu za obrazovanje u Zagrebu. Sudjelovala je u programu Agencije za mobilnost i program EU. Bila je član stručne radne skupine za izradu Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika pri Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Mentorski radi sa mladim psiholozima u struci i član je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita psihologa pripravnika pri AZOO od 2007. Mentor je studentima psihologije sa Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta od 2013.

2006. godine promaknuta je u zvanje stručni suradnik mentor, a 2016. godine po drugi puta promakuta je u zvanje stručni suradnik savjetnik. 2012. godine pri Hrvatskom psihološkom drušvu dodijeljeno joj je društveno priznanje “Marulić: Fiat psychologia” za osobiti doprinos u Hrvatskoj primijenjenoj psihologiji.

Oduvijek ju zanimaju teme kao što su: dobrobit djeteta, razvoj kreativnih potencijala kod osobe te odnosi među ljudima. Usmjerena je na holistički pristup čovjeku kroz integraciju različitih tehnika i psihoterapeutskih pravaca ,educirana je u psihologijskim školama Transakcijske analize, Gestalt psihoterapije i Art terapije. Spoznaje i iskustva koje je stekla koristi u području rada s djecom, roditeljima i odgojiteljima te općenito u komunikaciji i odnosima s ljudima koje susreće.

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša

Sociolog i pisac

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša

Sociolog i pisac

Bruno Šimleša (1979.) autor je knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti. Objavio je devet knjiga, a Ljubavologija i Škola života jedne su od najprodavanijih knjiga na ovim područjima. Njegovi su naslovi objavljeni i u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, a ukupno je prodano više od 150.000 primjeraka.

Diplomirao je sociologiju 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine vodio je emisiju Svaki dan, dobar dan na Hrvatskoj televiziji i redovito surađuje s brojnim medijima u Hrvatskoj i regiji. Trenutačno piše tjednu kolumnu za Blogbuster.hr

Udruga Sve za nju 2016. godine dodijelila mu je nagradu VAM zbog pomaganja onkološkim pacijentima i senzibiliziranja javnosti za probleme svih koji se bore s rakom. 2017. godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću nominirala ga je za Komunikatora godine.

U braku je 11 godina i ponosni je tata predivne devetogodišnjakinje.

Komunikacijski laboratorij

Manuela Šola

Komunikacijski laboratorij

Komunikacijski laboratorij

Manuela Šola

Komunikacijski laboratorij

Manuela Šola rođena je 1978. godine u Bjelovaru. Nakon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu usavršavala se je na Školi za osobni i organizacijski razvoj, Londonskoj školi za odnose s javnošću (LSPR) te Cotrugli poslovnoj akademiji. Jednu od danas vodećih komunikacijskih agencija u regiji, Komunikacijski laboratorij, osnovala je 2004. godine.

Aktivna je članica niza relevantnih strukovnih i poslovnih udruženja poput Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Hrvatske udruge poslodavaca gdje je članica Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika, te Hrvatske udruge reklamnih agencija. Izabrana je i ambasadoricom ženskog poduzetništva unutar projekta Female Entrepreneurship Ambassadors. Hrvatska udruga menadžera – CROMA, prepoznala je njen rad i nagradila ju Anton Nino Cerin priznanjem za najboljeg mladog menadžera u 2009. godini. Članica je Komisije za marketing Hrvatske gospodarske komore odnosno Svjetske poslovne organizacije ICC Hrvatska, te članica Komisije za digitalizaciju i nove medije Hrvatskog olimpijskog odbora.

Komunikacijski laboratorij nudi integriranu uslugu odnosa s javnošću, organizacije događaja i komunikacije na društvenim mrežama. Zapošljava 15 PR stručnjaka, a na respektabilnoj listi klijenata su vodeće svjetske kompanije.

Ujedno, Šola je 2018. godine s partnerom Nikolom Žinićem (Bruketa&Žinić&Gray) otvorila dječji dućan Ne.Ne.Ne. Poticaj za otvaranje dućana bio je nedostatak izbora odjeće od organskog pamuka i bez rodnih podjela (rozo za djevojčice, plavo za dječake) na hrvatskom tržištu, a dućan Ne.Ne.Ne. uvozi upravo takve brendove koji ujedno podržavaju njihov vrijednosni sustav.

Psihologinja

Maja Vučić

Psihologinja

Psihologinja

Maja Vučić

Psihologinja

Maja je javnosti poznata kao glazbenica i psihologinja dugi niz godina. Kroz dugogodišnje bavljenje glazbom snimila je osam albuma i gostovala na albumima drugih glazbenika. Dobitnica je niza najprestižnijih nagrada. U tih 22 godine stekla je neprocjenjivo iskustvo u komuniciranju s medijima, s televizijom, radiom i novinama.
2004. godine na Hrvatskoj televiziji postaje voditeljica i autorica emisije „Maja“ koja se najčešće bavila psihološkim temama za osobni rast i razvoj.
Zbog svog humanitarnog angažmana kroz sve te godine, osobito za dobrobit djece, kao volonterka i medijska promotorica „Hrabrog telefona“, brojnih Udruga koje se bave pravima i dobrobiti djece, kao pjevačica, koja je darovala brojne koncerte u humanitarne svrhe, pozvana je 2006.godine da bude UNICEF-ova Ambasadorica i „Posebna izaslanica za roditelje i bebe“.
1998. godine upisuje studij psihologije, a područja koja izabire su organizacijska i klinička psihologija. Po završetku studija upisuje stručno školovanje iz područja organizacijske psihologije, koja zbog svoje širine obuhvaća svaki segment poslovanja tvrtke ili pojedinca.

2011. godine upisuje edukaciju iz Kognitivno- bihevioralne terapije i dalje se bavi savjetovanjem i KB psihoterapijom.

Spojivši znanje i bogato iskustvo javnih nastupa postaje trenerica i voditeljica brojnih edukacija i radionica usmjerenih razvoju socijalnih vještina (komunikacija, razvoj samopouzdanja, asertivnost, emocionalna inteligencija…), samopredstavljanja, vođenja prezentacija i javnih nastupa te razvoju osobnih potencijala djelatnika u različitim organizacijama.

DV Različak

Tanja Pap

DV Različak

DV Različak

Tanja Pap

DV Različak

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju 2009.godine. Radi kao stručni suradnik pedagog u Dječjem vrtiću ˝Različak˝. U sustavu odgoja i obrazovanja osobito se posvetila edukaciji odgojitelja na primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća u radu s djecom rane i predškolske dobi te radu s roditeljima u jačanju njihove roditeljske uloge.

Aktivno sudjeluje na brojnim edukacijama i stručno-znanstvenim skupovima jer vjeruje da je kontinuirano ulaganje u osobni i profesionalni razvoj jedini način nošenja s izazovima odgoja i obrazovanja koji se odvijaju u kontekstu današnjih složenih društvenih zbivanja.

Završila je jednogodišnji studij pri Centru za mirovne studije u Zagrebu 2011. godine te se zalaže za odgoj aktivnih i odgovornih građana od najranije dobi.
Na području civilnog društva u nekoliko udruga radi u savjetovalištima s djecom, mladima, roditeljima, obiteljima i drugim odraslima u sklopu različitih programa i projekata posvećenih poboljšanju kvalitete života i mentalnog zdravlja. U savjetodavnom radu koristi znanja i vještine stečene dugogodišnjim edukacijama iz područja realitetne terapije i teorije izbora te mnogih drugih metoda i tehnika savjetodavnog rada.

Psihološki centar Sever

Tanja Sever

Psihološki centar Sever

Psihološki centar Sever

Tanja Sever

Psihološki centar Sever

Rođena 1969. u Vinkovcima, završila osnovnu školu i gimnaziju „M. A. Reljković“ u Vinkovcima. 1987/ 88. upisala studij psihologije pri tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Rijeci, diplomirala 1993. godine. Diplomski rad je radila u tri grada pod nazivom „Depresivnost, samopoštovanje i percepcija socijalne podrške kod djece s obzirom na stupanj izloženosti ratnom stresu“ proglašen je najboljim u toj studijskoj godini.

U rujnu iste godine zapošljava se prvo u Međunarodnom crvenom križu, a potom vrlo brzo dobiva stalni posao u Domu zdravlja „Medveščak “. Prvotno i nadalje je radila u medicini rada i u timu pri Ambulanti za psihijatriju i neurologiju djece i mladeži. U sustavu je odradila 8 godina, a potom prešla u privatnu praksu – 2000. godine otvara obrt u zdravstvu.

Neposredno prije toga i u razdoblju od slijedećih godinu dana intenzivno je radila na stvaranju prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti i na svim ostalim preduvjetima za stvaranje Hrvatske psihološke komore.

Od jeseni 1998. godine do 2000. godine vodila je Kliničku sekciju. Organizirajući redovite sastanke sekcije, brojne okrugle stolove i pozvana predavanja, nastojala je oživotvoriti rad psihologa u praksi i dati im potrebnu važnost.

Osnivanjem Hrvatske psihološke komore izabrana je u Upravni odbor gdje se zadržala do jeseni 2006. godine. Od 2011. godine ima priznati status kliničke psihologinje od stane Hrvatske psihološke komore. Paralelno je vrlo intenzivno radila na jačanju privatne prakse koju vodi i danas.

Danas Psihološki centar Sever, uz Tanju, čine još tri psihologinje, socijalna defektologinja, dvije tajnice i dva vanjska suradnika. Intenzivno i predano se bave dijagnostikom, tretmanom i terapijom djece i mladih u individualnim i skupnim oblicima rada.

Rado i u skladu sa slobodnim vremenom bavi se predavanjima za struku, sustručnjake i roditelje na temu perfekcionizma, emocionalnosti darovitih, pervazivnih poremećaja, te problema pažnje i koncentracije u dječjoj dobi.

Klinika za dječje bolesti Zagreb

dr. Zoran Bahtijarević

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb

dr. Zoran Bahtijarević

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Rođen 1964. u Splitu. Vrtić, osnovnu, srednju školu i medicinski fakultet završio u Zagrebu. 1989. Godine diplomirao na MEF Sveučilišta u Zagrebu. Dragovoljac domovinskog rata 1991. Od studenog 1992. radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb, popularnoj Klaićevoj, prvo na specijalizaciji, a od 1997. godine kao specijalist dječje kirurgije. Od 2015.-2018. vršio dužnost ravnatelja Klinike.

Predsjednik Hrvatskog društva dječje kirurgije HLZ-a od 2014. godine. Član Izvršnog odbora Svjetske federacije društava dječje kirurgije (WOFAPS).

Od 1992. godine uključuje se, kao liječnik, u rad Hrvatskog nogometnog saveza. Od 1992.-2000. liječnik reprezentacija mlađih uzrasta, od 2000-2002. mlade reprezentacije Hrvatske, a od 2002. hrvatske nogometne A-reprezentacije s kojom je, nakon 4 europska i 2 svjetska prvenstva na kojima je sudjelovao kao liječnik, u Rusiji 2018. godine ponio srebrnu medalju.

Dopredsjednik UEFA zdravstvene komisije, UEFA-in doping kontrolor, član UEFA anti doping panela, član Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora.

Nezavisni kandidat HSS-a za europski parlament na listi Amsterdamske koalicije.

Kraš Auditorium

Ravnice 48
Zagreb

8. i 9. ožujka 2019.

09:00 – 17:00 sati

Osiguran prijevod

za predavanja na engleskom jeziku

Kids friendly event

Čuvanje djece u igraonici u subotu 9. ožujka